Persondatapolitik

Når du søger et job hos Actona Company, registreres din ansøgning og dine data i vores rekrutteringssystem efter følgende retningslinjer:

Hvem ser dine personoplysninger?

Din ansøgning og de persondata, som du indtaster, vil udelukkende blive brugt i rekrutteringsøjemed og vil blive vurderet af rekrutteringsansvarlige hos Actona Company – herunder chefer, afdelingsledere og/eller HR-afdelingen. Dine personlige oplysninger bliver naturligvis behandlet fortroligt.

Hvorfor gemmer vi dine personoplysninger?

Din ansøgning og dine persondata vil blive gemt i databasen i vores rekrutteringssystem. Selvom du ikke kommer i betragtning til den stilling, som du har søgt, gemmer vi dine oplysninger til en eventuel senere ledig stilling, med mindre du aktivt kontakter os direkte på info@actonacompany.com.

Krav til oplysningerne

Det er op til dig at sørge for, at de persondata, som du afgiver, er korrekte og fyldestgørende. Du bedes undlade at angive personfølsomme oplysninger om fx religion, seksuel orientering, race eller sundhedsoplysninger. Vær venligst opmærksom på, at din e-mailadresse fungerer som dit unikke ID, når du søger en stilling hos Actona Company. Vi anbefaler derfor, at du angiver en personlig e-mailadresse, som andre ikke har adgang til.

Sikkerhed

Alle data bliver lagret på sikre servere hos Actona Company. Dine data vil blive gemt i op til seks måneder og derefter vil de blive slettet.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Actona Company A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Actona Company A/S
Smedegårdvej 6, Tvis
DK-7500 Holstebro

CVR 12143745
Telefon: +45 9613 5111
info@actonacompany.com

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

At finde den rette medarbejder til Actona Company A/S
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen (GDPR) artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

Billede
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail
CV relevante oplysninger, herunder:
Erhvervserfaring
Uddannelsesbaggrund
Familiære forhold mv.
Andre oplysninger, herunder særlige kategorier af personoplysninger (ikke påkrævet)

CPR-nummer
Strafbare forhold
Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger, når dette er nødvendigt til opfyldelse af formålet, til følgende modtagere:

Databehandlere
IT-operatører

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 6 måneder, hvorefter vi sørger for behørig sletning. Du vil blive kontaktet med henblik på at forlænge behandlingsperioden, hvortil dit samtykke på ny indhentes.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Når du henvender dig via e-mail, bedes du i emnefeltet skrive: ”GDPR”.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

keyboard_arrow_up